Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:06:20+01:00
H - ilość godzin na dzień = przyjmijmy 7h
n - ilość dni = 30d
P - moc urządzenia = 500W = 0,5kW
1kWh = 30gr

Ilość godzin na miesiąc
F = h * n
F = 7 * 30
F = 210h

Ilość energii na miesiąc
M = F * P
M = 210h * 0,5kW
M = 105kWh

Zależność
1kWh = 30gr
105kWh = xgr

Mnożymy na krzyż

x = (105 * 30) / 1
x = 3150gr
x = 31,5zł