Odpowiedzi

2010-02-28T12:02:43+01:00
-zsyłano na Syberie
Konfiskowano im majątki
skazywano na śmierć
2010-02-28T15:10:32+01:00
Śmierć
przez rozstrzelanie
lub ukrzyżowanie

konfiskacja majątków

zesłanie na Syberie

lub wgłąb krajów zaborców na roboty przymusowe