Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T20:45:58+02:00
Mierzysz długośc delty liniką na mapie poczym mnożysz daną wartośc przez skale :)
1 2 1
2009-10-18T22:23:51+02:00
Obliczanie powierzchni posługując się skalą mapy

Półwysep Skandynawski zajmuje obszar 800 tys. km2. Oblicz ile cm2 zajmuje ten półwysep na mapie w skali 1:40 000 000
Zamieniamy skalę liczbową tej mapy na skalę mianowaną.
1cm Þ 40000000cm
1cm Þ 400km
Pole kwadratu na mapie (PM) o boku długości 1cm można zapisać w postaci
PM=1cm´1cm=1cm2
Jeśli na mapie 1cm Þ 400km to w rzeczywistości pole tego kwadratu (PRZ) możemy zapisać w postaci
PRZ=400km´400km=1600km2
Możemy więc zapisać
1cm2 Þ 1600km2
Załóżmy, że x będzie oznaczać powierzchnię półwyspu w cm2 na mapie. Wtedy możemy zapisać
1cm2 Þ 1600km2
x Þ 800000km2
x obliczamy ze wzoru
x= =500cm2
Powierzchnia półwyspu na mapie wynosi 500cm2.