1) Ile energii cieplnej pobrała woda w temperaturze 100 stop. C o masie 400g podczas parowania? Cp =2 260 000J/kg
2)Podczas którego zjawiska woda oddaje więcej ciepła:
a.Krzepnięcia 1 kg wody w temperaturze 0 stop.C,
b.skraplania 1 kg pary wodnej w temperaturze 100 stop. C ?
3)Do naczynia wlano 3 kg wody o temprraturze20stop. C. Jaką masę wody o temperaturze 70 stop.C należy dolać do naczynia, aby temperatura wody po wymieszaniu wynosiła 40 stop.C

1

Odpowiedzi

2010-02-28T12:14:27+01:00
1)
Q=m*Cp
Q=0,4kg*2260000J/kg = 904000J

2)
ciepło krzepnięcia: 340000J/kg
jest więc mniejsze od ciepła parowania, więc podczas skraplania woda odda więcej ciepła

3)
Qpobrane = Qoddane
Q=m*Cw*ΔT

Q₁=3kg*Cw*(40°C-20°C)
Q₂=x*Cw*(70°C-40°C)

Q₁=Q₂
3kg*Cw*(40°C-20°C)=x*Cw*(70°C-40°C) | /Cw
3kg*(40°C-20°C)=x*(70°C-40°C)
60kg*C=x*30C
x=60kg*C/30C
x=2kg

nie trzeba zamieniać temperatury na Kelwiny, bo odejmuje się je i wychodzi tyle samo