Ułóż chronologicznie wydarzenia, wpisując w kratki kolejne cyfry
... Najazd Galów i zdobycie Rzymu
... Założenie Rzymu przez Romulusa i Remusa
...Wygnanie ostatniego królarzymskiego
... Upadek republiki i ustanowienie pryncypatu
... Pierwsza wojna punicka
... podbój Galii
... Budowa koloseum
... podział cesarstwa przez Teodozjusza Wielkiego
... uznanie chrześcijaństwa za równoprawną religię
...najazdy Hunów
...upadek cesarstwa zachodniorzymskiegi
...śmierć Juliusza Cezara

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:19:37+01:00
1.Założenie Rzymu przez Romulusa i Remusa
2.Pierwsza wojna punicka
3.podbój Galii
4.śmierć juliusza Cezara
5.Upadek republiki i ustanowienie pryncypatu
6.Budowa koloseum
7.uznanie chrześcijaństwa za równoprawną religię
8.Najazd Galów i zdobycie Rzymu
9. podział cesarstwa przez Teodozjusza Wielkiego
10.najazdy hunów
11.upadek cesarstwa rzymskiego
3 3 3