1.Porównaj dwie dowolne wybrane populacje tego samego gatunku rozwijające się w różnych warunkach środowiskowych np. populację świerka rosnąca na nizinie z populacją występującą w górach??
2.Wymień rodzaje zależności , które mogą występować między osobnikami należącymi do różnych gatunków??
3. Do którego typu zależności zaliczysz oddziaływanie między bakteriami chorobotwórczymi a organizmami roślinnymi i zwierzęcymi ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:21:04+01:00
1 populacja świeru rosnąca na nizinie będzie rozwijała się szybciej bo ma dogodne warunki-dostęp do światła, duża ilość wody i soli mineralnych w glebie, zaś w górach będzie rozwijała się wolniej bo jest mniej wody i soli mineral. w glebie, niższa temp.

2 antagonistyczne (drapieżnictwo, pasożywnistwo, konkurencja międzygatunkowa, allelopatia, amensalizm i nieantagonistyczne (mutualizm, protokooperacja, komensalizm)

3. antagonistyczne- pasożytnictwo
4 5 4