Bardzo pilnie proszę
określ liczbę, rodzaj,oraz przypadki przymiotników:
wesołym szkołą
dorosłym chłopcom
białymi bluzkami
zielonych gałązkach
kwitnących kwiatów
ogromnymi szafami
brudnym samochodom
trudne zadania
święcących lamp
zaginaną książką
niezadowolona klasa2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T12:26:42+01:00
1liczba
2rodzaj
3przypadek

wesołym szkołom(tak chyba powinno być ):
1mnoga
2 żeński/ niemęskoosobowy
3 celownik

Dorosłym chłopcom:
1mnoga
2 męski
3 celownik

Białymi bluzkami:
1mnoga
2 żeński/ niemęskoosobowy
3 narzędnik

zielonych gałązkach:
1mnoga
2 żeński/niemęskoosobowy
3miejscownik

kwitnących kwiatów:
1mnoga
2męski
3dopełniacz

ogromnymi szafami:
1mnoga
2 żeński/niemęskoosobowy
3narzędnik

brudnym samochodom:
1mnoga
2męski
3celownik

trudne zadania:
1mnoga
2niemęskoosobowy
3mianownik

święcących lamp:
1mnoga
2 niemęskoosobowy
3dopełniacz

zaginaną książką:
1pojedyncza
2 niemęskoosobowy/ żeński
3 narzędnik

niezadowolona klasa:
1 pojedyncza
2 niemęskoosobowy
3mianownik1 5 1
2010-02-28T12:27:57+01:00
Wesołym szkołom- l.mn. r. niemęskoosobowy celownik
dorosłym chłopcom- l.mn. r.męskoosobowy celownik
białymi bluzkami- l.mn. r.niemęskoosobowy narzędnik
zielonych gałązkach- l.mn. r.niemęskoosobowy miejscownik
kwitnących kwiatów- l.mn. r.niemęskoosobowy dopełniacz
ogromnymi szafami- l.mn. r.niemęskoosobowy narzędnik
brudnym samochodom- l.mn. r.męskoosobowy celownik
trudne zadania- l.mn. r.niemęskoosobowy mianownik
święcących lamp- l.mn. r.niemęskoosobowy dopełniacz
zaginaną książką- l.poj. r.żeński narzędnik
niezadowolona klasa- l.poj. r.żeński mianownik
1 5 1