Odpowiedzi

2010-02-28T12:27:09+01:00
1. Grupy społeczne w Rzymie:

Patrycjusze - (łac. patres - ojcowie) najbogatsza warstwa społeczna w Rzymie, czyli arystokrację, której korzenie sięgały okresu Romulusa. Skupiała w swoim ręku większość gruntów oranych oraz całą władzę.

Nobilitas - (łac. nobilis - szlachetny) powstała w wyniku fuzji przodujących rodów patrycjuszowskich i plebejskich. Była to warstwa niezwykle dynamiczna, która szybko posiadła spore bogactwa i wpływy. Z niej rekrutowali się oficerowie, którzy prowadzili Rzymian do podboju Italii i ziem poza Półwyspem Apenińskim.

Plebejusze - (łac. plebs - lud) przeciwieństwo patrycjuszy, pozostali mieszkańcy państwa rzymskiego. Nie mogli piastować urzędów państwowych. Znajdowali się w dużo gorszej sytuacji ekonomicznej i politycznej. Mieli utrudniony dostęp do ziemi. Ich reprezentantem był trybun ludowy.


2. Pyrrusowe zwyciestwo - pochodzi od imienia która Eipiru, jednego z najwybitniejszych wodzów swoich czasów. Oznacza bardzo kosztowne zwycięstwo, które zostało odniesione za cenę wielkich strat.
2 5 2