Samochód osobowy o masie 2,5t rusza z miejsca i po upływie 15s osiąga prędkość 108km/h. W ciągu kolejnych 90s porusza się ruchem jednostajnym, a następnie gwałtownmie hamuje, widząc wypadek. Czas hamowania wynosi 20s.
a)Sporządź wykres zależności prędkości od czasu.
b)Oblicz średnią prędkość samochodu
c)Sporządź wykres zależności przyspieszenia od czasu.
d)Oblicz wartość sił działających na samochód w poszczególnych etapach ruchu
e)Oblicz zmianę pędu samochodu, która wystąpiła w ciągu 2min i 5s

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T18:26:08+01:00