WIem, że to dużo roboty ,ale bardzo potrzebuję...
Na podstawie fragmentów tekstów(J.Kochanowskiego "Pieśń XIX" i Giovanniego Mirandoli"O godnosci Czlowieka" oraz własnej wiedzy o epoce określ renesansowe poglądy na miejsce czlowieka we wszechświecie i społeczeństwie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T16:12:21+01:00
Renesans to epoka , w której jednym z podstawowych prądów był humanizm , kierunek koncentrujący się na człowieku i jego osobowości. Wyznacznik światopoglądu epoki stanowił antropocentryzm, który stawiał jednostkę ludzka w centrum zainteresowania.
O nim pisano wiersze, teksty filozoficzne, rozmyślania. Człowiek stał się ważniejszy od Boga. Nie zapomniano o nim, ale istota ludzka zajmowała najważniejsze miejsce we wszechświecie. To, co odróżnia renesansowego człowieka od innych istot, to rozum, serce, wolna wola, mowa, wspólne czynienie dobra.

Analiza tekstu Mirandoli:
4.1. wyjątkowa pozycja człowieka we wszechświecie: najbardziej godny i szczęśliwy,
4.2. budzi zazdrość stworzeń stojących niżej i wyżej,
4.3. miejsce człowieka wynika z hojności Boga,
4.4. człowiek – kreator, może kształtować siebie i realizować swoje pragnienia,
4.5. odpowiedzialność człowieka za jego wybory,
4.6. dramat człowieka – może ulec degradacji lub wznieść się na wyższy poziom,
4.7. wyraz poszukiwania harmonii – łączenie cielesności i duchowości człowieka.

Analiza Pieśni XIX:
5.1. podkreślenie wyjątkowej pozycji człowieka, dzięki rozumowi i mowie,
5.2. człowiek wybrany przez Boga, uprzywilejowany,
5.3. akceptacja śmierci jako naturalnego porządku: „musi zniszczeć ciało”, połączona z przekonaniem o nietrwałości materialnych dóbr i wyższości bogactw duchowych,
5.4. moralny nakaz kształtowania samego siebie, charakteru: „i szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje”,
5.5. dobra sława celem człowieka – sposób na przemijalność,
5.6. uzyskanie dobrej sławy jest możliwe przez pracę dla innych,
5.7. każdy człowiek powinien służyć innym zgodnie ze swymi zdolnościami:
5.7.1. dobra wymowa – krzewienie dobrych obyczajów, przestrzeganie praw, pilnowanie porządku publicznego,
5.7.2. siła i męstwo – obrona ojczyzny i wiary,
5.8. osiągnięcie dobrej sławy jest moralną nagrodą człowieka,
5.9. harmonijna koncepcja społeczeństwa,
5.10. zastosowanie liryki zwrotu do adresata – 1 os. l. mn. – utożsamienie z zaleceniami,
5.11. rozkaźniki – moralny nakaz zachowania odpowiedniej postawy,
5.12. pytanie retoryczne wyrażone na końcu utworu podkreśla sens dążenia do sławy.

Ludzie powinni się nawzajem wspierać i sobie pomagać. Właśnie to oddziela nas od zwierząt: one nie wiedzą, o jest dobre, bo nie mają rozumu. Człowiek jest rozumny i powienien to wykorzystać. Są wśród nas ludzie, którzy dostali dar przemawiania i opowiadania dowcipów, by mogli to dobrze wykorzystać. Powinni wprowadzać dobre obyczaje, by ludzie mieli sisę na czym podeprzeć. Mają czynić porządek, byśmy nie byli jak dziekie, nieogarnięte zwierzęta. Są wśród nas osoby, które pomagaja nam rozwiązywać nasze problemy, gdy sami nie potrafimy sobie z nimi poradzić: psycholodzy, terapeuci, nasi bliscy i znajomi.

MOŻE BYĆ?
2 3 2