1.Oblicz ile ciepła należy dostarczyć 400 g wody o temperaturze 10 stopni celcjusza, aby ogrzać ją do temperatury 50 stopni celcjusza.

1.Jaką drogę pokona w ciągu 10 sekun ( od 0 do 10)ciało, które po tym czasie uzyskało prędkość 3metrów na sekundę.

3.Z jaką mocą musi pracować zawodnik o masie 60kg,aby w ciągu 2 sekund podskoczył na wysokość 2,5 metra.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:30:09+01:00
Zadanie 1
dane:
m = 400 g = 0,4 kg
t₁ = 10 °C
t₂ = 50 °C
cw = 4187 J/(kg*K)

szukane:
ΔQ = ?

Q₁ = m*cw*t₁
Q₂ = m*cw*t₂

ΔQ = m*cw*(t₂ - t₁)
ΔQ = 0,4 kg*4187 J/(kg*K)*40 °C = 0,4 kg*4187 J/(kg*K)*40 K = 535936 J

zadanie 2
dane:
v₀ = 0 (nie ma w zadaniu, zgadłam)
v₁ = 3 m/s
t = 10 s

szukane:
s = ?

s = at²/2
a = (v₁ - v₀)/t = v₁/t
s = v₁t/2 = 15 m

zadanie 3
dane:
m = 60 kg
t = 2 s
h = 2,5 m
g = 9,81 m/s²

szukane:
P = ?

P = W/t
W = ΔEm = ΔEp = mgh
P = mgh/t = 60 kg * 9,81 m/s² * 2,5 m / 2 s = 735,75 W

jak masz pytania to pisz na pw