Dokonaj wybrany przez siebie temat z Biologii wystarczy 1.dodam jako najlepsze może być z neta :

1.
T;Omów role atywności człowieka w utrzymaniu jego dobrego stanu zdrowia .


2.
T;Jak jest twoim zdaniem najwłaściwszy sposób odżywiania się stanowiącą ochronę dietozależnymi.

3.
T;Czy zgadzasz się z stezą ; ,,zieloni to drożdże i sumiennie Polskiej ekologi'' Swoją prace uzasadnij.


1

Odpowiedzi

2010-03-01T23:01:12+01:00
Wybrałam pytanie pierwsze ale nie wiem czy zupełónie o to Ci chodzi . :)

Codzienne życie współczesnego społeczeństwa cechuje niedobór ruchu. Z tego względu każdą wolną chwile przeznaczajmy na różne formy aktywności ruchowej. Ruch sprawia radość, daje zdrowie, a w szczególnych przypadkach spełnia rolę lekarstwa. Sprawność fizyczna jest podstawą sprawności umysłowej. Ruch odpowiednio dostosowany do wieku i możliwości każdego członka rodziny jest także czynnikiem łączącym dzieci i rodziców. Każdy chce być zdrowy, szczęśliwy, żyć w przyjemnym otoczeniu. Zdrowie to szansa uzyskania powodzenia w życiu. Aby być zdrowym nie wystarczy zdrowym się urodzić. Zdrowie należy podtrzymywać i umacniać. W znaczeniu potocznym zdrowie rozumiane jest na ogół jako stan w którym nie ma choroby, cierpienia, czy niedołęstwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest nie tylko brakiem choroby lub niedomagania, ale także stanem dobrego samopoczucia, fizycznego, psychicznego i społecznego.”
Do podstawowych czynników decydujących o zdrowiu należą :
- czynniki genetyczne i paragenetyczne;
- czynniki środowiskowe;
- tryb życia;
- kultura zdrowotna.
W dużym stopniu stan zdrowia człowieka dorosłego zależy od stanu zdrowia osobnika w dzieciństwie. Od najwcześniejszego dzieciństwa, kształtując umiejętności i nawyki ruchowe, dbając o higienę ciała i higieniczny tryb życia, rozwijając sprawność ruchową kształtujemy u dziecka zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia to życie bez nałogów i używek, to kontakt z naturą, to profilaktyka zdrowotna w kategoriach dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, to wpisana weń w całym życiu osobniczym człowieka aktywność ruchowa i rekreacja.


Styl życia jest pojęciem szerszym składającym się nie tylko z zachowań, ale też postaw ogólnej filozofii życia. Styl życia zależy od środowiska społecznego , kulturowego, w którym człowiek żyje, od jego przekonań, hierarchii wartości, a także od ekonomicznej i politycznej sytuacji społeczeństwa. Wielką tutaj rolę odegrać może rodzina, uprawianie ćwiczeń, gry ruchowe, wspólne wycieczki bardzo dobrze wpływają na stan zdrowia całej rodziny, jak też mają poważne znaczenie wychowawcze. Zazwyczaj przyczyniają się do polepszenia dyscypliny i więzi z rodzicami i rodzeństwem, pozwalają rodzicom lepiej poznać i zrozumieć swoje dzieci.
Rozważając wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka w procesie jego rozwoju ontogenetycznego, należy wyraźnie wyodrębnić wpływ ruchu jako czynnika :
1) stymulującego szybkość przebiegu ontogenezy oraz
2) kształtotwórczego.
Nie ulega żadnej wątpliwości , że stymulacja ruchowa przyśpiesza rozwój motoryczny oraz, że ruch przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji i struktur dziecka. Analizując rozważania nad stylem życia z wpisaną weń aktywność ruchową należy stwierdzić, że dużą szansą na radzenie sobie ze stresem są postawy człowieka wobec własnego ciała i jego sprawności psychofizycznej. Wobec tego należy bezwzględnie wysunąć następujące stwierdzenie : zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia i efektów ekonomicznych.
8 1 8