Odpowiedzi

2009-10-18T22:00:27+02:00
V1=5m/s
v2=60km/h=16,67m/s
s1=30km=30000m
s2=40km=40000m

vśr=?

vśr=(s1+s2)/t
t=t1+t2
v=s/t => t=s/v
t1=s1/v1=30000m/5m/s=6000s
t2=s2/v2=40000m/16,67m/s=2400s
t=6000s+2400s=8400s
vśr=70000m/8400s=8,33m/s

Odp. Średnia szybkość wynosi 8,33 m/s.