1. wymień główne bitwy Napoleona (podaj daty i skutki)
2. scharakteryzuj przemiany gospodarcze i społeczne nadchodzące w napoleońskiej Europie.
3. wymień cechy pozytywne rządów napoleońskich w Europie.

Pilne!! proszę o pomoc xD :):)
thx:*:*

1

Odpowiedzi

2010-02-28T12:52:05+01:00
1.1805r.-bitwa pod Austerlitz, zwycięstwo Napoleona, zajmuje on tym samym kolejną część Włoch m.in. Piemont
1807r.-zwycięstwo pod Wagram, otwiera to Polsce drogę do utworzenia ks. Warszawskiego, Napoleon dalej poszerza terytoria Francji kosztem Austrii
1809r.-zwycięstwa pod Jeną i Auerstadt
1812r.-klęska Napoleona w kampanii rosyjskiej, początek końca Napoleona
1813r.-przegrana bitwa pod Lipskiem, Napoleon zesłany na Elbę
1815r. powrót Bonapartego i klęska pod Waterloo. Zostaje zesłany na dożywocie na wyspę. Sw Heleny, gdzie 6 lat później umiera
2.Przede wszystkim wprowadzono kodeks cywilny, który panuje do dziś w wielu państwach.
Zażegnał on kryzys gospodarczy we Francji. Na miejscach toczonych bitw doszło do ogromnych start gospodarczych i ludnościowych. Zniesiono feudalizm-wszyscy równi wobec prawa.
3. Odzyskaliśmy niepodległość na jakiś czas, szerzenie się kodeksu Napoleona: zniesienie feudalizmu i śluby cywilne,
14 4 14