1. Cząsteczka tiosiarczanu (VI) amonowego ma wzór (NH₄)₂S₂O₃.Oblicz ile gramów siarki zawartych jest w 80 g tego związku.

2. Oblicz liczbę moli substancji zawartych w
a. 12 g żelaza
b. 50 g wody
c. 0,5 kg cukru (C₁₂H₂₂O₁₁)
d. 20 mg soli kuchennej
e. 2,5 × 10⁻⁵ kg siarki (S₈)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:08:14+01:00
1. Xgs- 80g(NH4)2S2O
64gs-148g(NH4)2S2O
x=34,6gs
M(NH4)2S2O=148g
2.a)12gFe-xmoli
56gFe-1mol
x=0,2 mola
b)50gH2O-xmoli
18gH2o-1mol
x=2,8 mola
c)0,5kg=500g
500g-xmoli
342g-1mol
x=1,5mola
d)20gHCl-xmoli
36g-1mol
x=0,6 mola
e)2,5*10-5=0,25gs
0,25gs-x
32g-1mol
x=0,008mola
4 3 4