Zadanie 3 (3 pkt.)

Podaj nazwę największej głębi Bałtyku, jej głębokość oraz miejsce występowania.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 4 (4 pkt.)

Wymień funkcje jezior w przyrodzie oraz dla człowieka.
Zadanie 5 (3 pkt.)

W Morzu Czerwonym zasolenie wody morskiej jest bardzo duże, natomiast w Morzu Bałtyckim małe. Podaj 3 przyczyny różnego stopnia zasolenia wody w tych morzach.

Zadanie 7 (4 pkt.)

Wymień 5 gatunków ryb oraz przykłady ssaków występujących w Bałtyku.
RYBY
SSAKI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T13:31:25+01:00
W Kattegacie głębokość maksymalna wynosi 109 m, ze średnią 24 m.
-Przewaga dopływu wód rzecznych i opadowych nad wlewami słonych wód z Kattegatu ma decydujący wpływ na zasolenie Bałtyku, które jest niewielkie w porównaniu z zasoleniem Morza Czarnego
SSAKI:
Są to: foka szara, foka obrączkowana i foka pospolita oraz przedstawiciel waleni - morświn.

RYBY: dorsz okoń podwój
1 1 1