Odpowiedzi

2010-02-28T13:13:27+01:00
Witam
Twoje pytanie jest postawione bardzo nieprecyzyjnie. Najpewniej chodzi
o zachowanie się magnesu gdy ustawimy go równolegle lub prostopadle do
kierunku linii zewnętrznego pola magnetycznego. Magnes jest dipolem
magnetycznym /tak, jak igła magnetyczna kompasu/ i dąży do ustawienia
równoległego do linii pola, ale takiego ustawienia, że jego biegun N jest
zwrócony w kierunku zwrotu linii pola zewn.

Ustawiony prostopadle do linii pola obróci się tak, jak obraca się igiełka
magnetyczna kompasu, aby ustawić się zgodnie równolegle do zwrotu linii
pola zewn.

.........................pozdrawiam