1.miedź na gorąco reaguje z siarką, tworząc sól kwasu siarkowodorowego. metal w tym związku jesy dwuwartościowy. napisz odpowiedznie równanie reakcji.podaj nazwe soli.

2.napisz równanie reakcji cynku z kwasem solnym w formie czasteczkowej, jonowej i jonowej skróconej.

proszę bardzo!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-28T16:42:06+01:00
1)
Cu + S ---> CuS siarczek miedzi ( sól kwasu siarkowodorowego )
2)
Zn + 2HCl ---> ZnCl₂ + H₂
Zn⁰ + 2H⁺ + 2Cl⁻ ---> Zn²⁺ + 2Cl⁻ + H₂⁰
Zn⁰ + 2H⁺ ---> Zn²⁺ + H₂⁰