1. Dwóch braci - Piotr i Jan, prowadziło firmę przewozową, zatrudniając pewną ilość pracowników. W wyniku sprzeczki, każdy z nich postanowił się usamodzielnić, otwierając własną firmę przewozową, nie rezygnując jednak ze wspólnego interesu. Mamy zatem trzy firmy przewozowe: firmę Jana, Piotra oraz przedsiębiorstwo, które jest ich wspólną własnością. Każdy z nich, starając się o dofinansowanie w Unii Europejskiej, musiał wykazać liczbę zatrudnionych pracowników. Jan zatrudnia 52 pracowników, Piotr natomiast 36. Ile osób pracuje w ich wspólnym przedsiębiorstwie, jeżeli wiemy, że oboje w sumie zatrudniają 65 osób?
2. Oblicz ilość liczb naturalnych nie większych niż 2000, które są podzielne przez 7 lub 11.
3. Laureatów olimpiady matematycznej, poproszono o przygotowanie zadań ułatwiających zrozumienie pojęć matematycznych w zakresie szkoły średniej. Konserwatywny zespół redakcyjny, odrzucił co trzecie zadanie, uznając je za niezgodne z programem nauczania. Ile zadań przygotowali olimpijczycy, jeżeli po odrzuceniu pozostało 18 zadań?
4. W pewnej bardzo kiepskiej szkole i jeszcze bardziej kiepskiej klasie liczącej 25 wyrostków, 13 nie umie pisać, a 13 nie umie czytać. Czy jest w tej klasie choć jeden chłopiec który: „ani be ani me” – nie umie ani czytać ani pisać? Oczywiście sformułowanie: „nie umie pisać” nie wyklucza braku umiejętności czytania.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T11:36:23+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T11:56:27+01:00
1. Dwóch braci - Piotr i Jan, prowadziło firmę przewozową, zatrudniając pewną ilość pracowników. W wyniku sprzeczki, każdy z nich postanowił się usamodzielnić, otwierając własną firmę przewozową, nie rezygnując jednak ze wspólnego interesu. Mamy zatem trzy firmy przewozowe: firmę Jana, Piotra oraz przedsiębiorstwo, które jest ich wspólną własnością. Każdy z nich, starając się o dofinansowanie w Unii Europejskiej, musiał wykazać liczbę zatrudnionych pracowników. Jan zatrudnia 52 pracowników, Piotr natomiast 36. Ile osób pracuje w ich wspólnym przedsiębiorstwie, jeżeli wiemy, że oboje w sumie zatrudniają 65 osób?

52+36=88,
czyli nadwyżka ( bo wiemy, że oboje w sumie zatrudniają 65 osób) to ludzie zatrudnieni w ich wspólnym przedsiębiorstwie
88-65=23 osoby
w ich wspólnym przedsiębiorstwie jest zatrudnionych 23 osoby

2. Oblicz ilość liczb naturalnych nie większych niż 2000, które są podzielne przez 7 lub 11.

liczb odzielnych przez 7 nie większych niż 2000 jest 2000:7=285
liczb odzielnych przez 11 nie większych niż 2000 jest 2000:11=181
ale wśród nich są liczby podzielne i przez 7 i przez 11 czyli przez 77
a jest ich: 2000:77=25

liczb, które są podzielne przez 7 lub 11 jest 285+181-25=441

3. Laureatów olimpiady matematycznej, poproszono o przygotowanie zadań ułatwiających zrozumienie pojęć matematycznych w zakresie szkoły średniej. Konserwatywny zespół redakcyjny, odrzucił co trzecie zadanie, uznając je za niezgodne z programem nauczania. Ile zadań przygotowali olimpijczycy, jeżeli po odrzuceniu pozostało 18 zadań?

x-liczba zadań
1/3x- liczba odrzuconych zadań

x- 1/3x=18
2/3x=18
x=18:2/3
x=18*3/2
x=27
olimpijczycy przygotowali 27 zadań

4. W pewnej bardzo kiepskiej szkole i jeszcze bardziej kiepskiej klasie liczącej 25 wyrostków, 13 nie umie pisać, a 13 nie umie czytać. Czy jest w tej klasie choć jeden chłopiec który: „ani be ani me” – nie umie ani czytać ani pisać? Oczywiście sformułowanie: „nie umie pisać” nie wyklucza braku umiejętności czytania.

13+13=26
a uczniów jest 25 więc musi byc uczeń który: „ani be ani me”
odp. tak