Odpowiedzi

2010-02-28T13:01:49+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:02:36+01:00
Cząsteczki w ciele stałym są do siebie ściśle przylegające. Ogrzewanie jest procesem, w wyniku którego ciało stałe zmienia się w ciecz. Ciecze, mają to do siebie, ze odległości międzycząsteczkowe w nich są rzędu jednej cząsteczki. Dlatego też po ogrzaniu ciała stałego zwiększa ono swą objętośc.
4 4 4