Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:04:17+01:00
Przykład zastosowania dźwigni dwustronnej - za pomocą siły 50 N można podnieść ciężar 100 N. Przekładnia dźwigni wynosi tu 2, ponieważ ramię siły działania (40 cm) jest dwukrotnie dłuższe od ramienia siły użytecznej (20 cm). Oczywiście działa to dla innych ciężarów dla tej dźwigni, czyli za pomocą siły 100 N można będzie podnieść ciężar o 200 N itp.


Najstarszą formą dźwigni dwustronnej były żurawie.Dźwignia ma również praktyczne zastosowanie w maszynach typu ładowarki,koparki,niciarki,strugarki poprzeczne czy silniki spalinowe.Dźwignice służą do przenoszenia lub podnoszenia ciężarów, które pracują w sposób przerywany tzn.włączane są tylko na czas potrzebny do przetransportowania jakiegoś ładunku i mające ograniczony zasięg transportu, zależny od rodzaju dźwigni.Rozróżniamy dźwignice portowe,bramowe,jednoszynowe,jezdniowe, masztowe,pływające,samochodowe czy wieżowe.Dźwignice są stosowane bardzo szeroko w transporcie wewnątrzzakładowym w różnych gałęziach przemysłu,w budownictwie - m. in. przy montażu różnych konstrukcji,w portach-głównie przy pracach załadunkowych i wyładunkowych itp.Suwnica jest to jeden z przykładów zastosowania kołowrotu i wielokrążków,złożona z przejezdnego ustroju nośnego o kształcie mostu,pomostu,bramy lub półbramy,jeżdżącego po niej wózka na którym zawieszone jest urządzenie do ujmowania ciężaru(hak lub chwytak), oraz mechanizmów do przemieszczania mostu(mechanizm jezdny suwnicy),wózka i ciężaru. Suwnica przemieszcza ładunek w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami wciągnika lub wózka i skrajnymi położeniami suwnicy.Suwnice są stosowane w przypadku potrzeby obsługiwania wielu punktów prostej hali lub otwartej przestrzeni
13 3 13