Odpowiedzi

2010-02-28T13:20:31+01:00
Jeżeli a jest opóźnieniem to można je zapisać -a czyli -5m/s²
a=-5m/s²
v₀=80m/s
v=0m/s

a=Δ v/t
t=Δ v/a
Δ v= v-vo

s=vot+½at²
s=vo(v-vo/a)+½a(v-vo/a)²
s=vo(v-vo/a)+½a v²-2vvo+v²/a²
s=2vvo-2vo²/2a+v²-2vvo+vo²
s=v²-vo²/2a
s=0-6400m²/s² /-10m/s²
s=640
t=Δ v/a
t=v-vo /a
t=-80/-5
t=16s

Jeżeli za a nie podstawię -5m/s wyjdzie ujemna droga i czas co jest niemożliwe.