Imagine that you can go back in time and go to school in nineteenth century Britain. Write four paragraphs about a typical day. Write about:
what and how you learn
what happens if you break school rules
what you do at break times
how you and your friends feel

2

Odpowiedzi

2010-02-28T13:06:06+01:00
Wyobrażają co wy możecie wracać w czasie i idą do szkoły w dziewiętnastej Brytanii wieku. Piszą cztery paragrafy o typowym dniu. Piszą o: jaki (co) i jak wy uczycie się (poznawać; dowiadywać się) co zdarzać się jeżeli wy łamiecie (naruszać) szkolne reguły co wy robi przy przerwie oblicza jak wy i wasi przyjaciele czują
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:24:23+01:00
Wyobraź sobie, że można cofnąć się w czasie i chodzić do szkoły w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii. Napisz cztery akapity o typowym dniu. Napisz o:
czego i jak się uczyć
Co się dzieje, jeśli złamiesz regulaminu szkolnego
co robisz w czasie przerw
Jak ty i twoi znajomi czują.
1 1 1