1.wymień obowiązki jakie przyjoł na siebie wasal
2.Odpowiedz jak nazywał się ogród do którego przyjechał Otton III
3.Wyjaśnij co zyskała polska dzięki zawartemu w 1018 r. w Budziszynie.
4.komu powierzono nowo utworzone arcybiskupstwo
5.Ustal chronologiczną kolejność panowania polskich władców :

a]Bolesław Chrobry
b]Bezprym
c]Mieszko I
d]Kazimierz odnowiciel

6. Czemu książę Kazimierz zawdzięcza przydomek ODNOWICIEL ?
7.Poda 3 przyczyny które spowodowały kryzys w polskim państwie w XI w.

8.Wymień 3 negatywne zjawiska występujące w Kościele w IX-XI w .,Które spowodowały że koniecznie stało się jego zreformowanie .
9.W 1095r. papiez Urban II na synagodze w Clermont w Burgundii zrzucił hasło "wojny świętej" Wyjaśnij jakie były skutki jego apelu
10Wyjaśnij na czym polegała wprowadzona przez Bolesława Krzywoustego zasada senioratu oraz czym była dzielcnica senioralna .
11. Dlaczego rządy Władysława Hermana znacząco utrudniły ponownie zjednoczenia kraju .


PROSZE pomóżcie :-)


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:29:06+01:00
Wasal zobowiązywał się do wierności wobec swojego pana, otrzymywał od niego ziemię i protekcję, obowiązkiem jego było stawienie się zbrojnie na każdy rozkaz pana.

Pokój w Budziszynie kończył serie wojen polsko-niemieckich (to już duży sukces), Polska zatrzymywała Milsko, Łużyce i Morawy, oraz otrzymała posiłki na wyprawę kijowską (Bolesław dotarł do Kijowa i osadził tam Świętopełka, jednak na krótko, w każdym razie wyprawa ta ma duże znaczenie symboliczne, wiąże się z nią np. legenda o Szczerbcu).

Arcybiskupem został brat św. Wojciecha - Radzim Gaudenty (Zjazd gnieźnieński).

Władcy: a, c, b, d

Powrócił do kraju z pomocą sąsiednich wojsk (ruskich i niemieckich) i odbudował kraj po poważnym kryzysie: reakcji pogańskiej i najazdowi Brzetysława czeskiego.

Przyczyny: Słabo zakorzenione chrześcijaństwo (wyłącznie elitarne, wśród ludu silne tendencje pogańskie), włączanie się innych państw w sprawy Polski (Niemcy, Ruś, Czechy), konflikty wewnątrz dynastyczne.

Negatywne zjawiska w Kościele: symonia, kupowanie odpustów, nikolaizm, niewykształceni duchowni, Kościół miesza się w politykę.

Skutki wywołania "świętej wojny" były opłakane - wyprawy krzyżowe (największy błąd Kościoła).

Zasada senioratu polegała na tym, że kraj został podzielony na dzielnice, w których panowali członkowie dynastii, najstarszy z nich prócz swojej dzielnicy, posiadał jeszcze dzielnicę senioralną (należącą zawsze do seniora, czyli najstarszego z rodu) tj. ziemię krakowską i sandomierską (potem wyłączona, otrzymał ją Henryk Sandomierski), sieradzko-łęczycką (po śmierci wdowy Salomei), część Wielkoposki (z Gnieznem), Pomorze Gdańskie i część Kujaw. Dzielnice rodowe: Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, ziemia Sandomierska(później), Śląsk, Małopolska. Senior był swojego rodzaju łącznikiem pomiędzy panującymi, decydował o polityce zagranicznej, mógł posiadać wojsko w nie swoich grodach (w praktyce nie wyglądało to tak pięknie).

Władysław Herman był słabym władcą, właściwie za jego panowania najważniejszą osobą w państwie, szarą eminencją był palatyn Sieciech, państwo było słabe i narażone na ataki sąsiadów.
5 3 5