Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:38:20+01:00
Witaj
dane L=500nm=500*10^(-9)m = 5*10^(-7)m, h=6,63*10^(-34)Js, c=3*10^8m/s
szukane: m masa fotonu
E = h*f.........L = c *T..../jak s=v*t/....f=1/T.....T=1/f.....L=c/f.......f=c/L
E = h*c/L
E = mc2
mc2 = hc/L
mc = h/L
m = h/[c*L] = 6,63*10^(-34)Js //[3*10^8m/s *5*10^(-7)m] = 0,442*10^(-33)kg
m = 4,42*10^(-34)kg

Dla porównania masa elektronu me = 9,11*10^(-31)kg

..........................pozdrawiam