Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T09:18:44+01:00
Drogę pokona ciało w trzeciej sekundzie ruchu, jeżeli jego przyspieszenie wynosi a=3m/s2 (3 metry na sekunde kwadrat)

a=3m/s²
t₁=3s
t₂=2s

S=S1-S2, gdzie:
S₁- droda jaką pokona ciało po 3s
S₂-droda jaką pokona ciało po 2s

S=at²/2- wzór na drogę w ruchu jedn. przysp.

S=S₁-S₂=a/2(t₁²-t₂²)
S=3/2(3²-2²)
S=1,5*(9-4)
S=1,5*5
S=7,5 m