Zad.1.Rozwiąż równania:
a) 0,2x+0,3=-0,5
b)0,4+0,25x=-2
c)2,1-0,3x=0,4x
d)-1,5x-3=0,2x=6

Zad.2.Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b)Liczba 78 jest 2 razy większa od liczby x.
c)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12/
d)Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x+1 są równe.

2

Odpowiedzi

2010-02-28T13:33:21+01:00
Zad.1.Rozwiąż równania:
a) 0,2x+0,3=-0,5
0,2x=-0,5-0,3
0,2x=-0,8
x=-4

b)0,4+0,25x=-2
0,25x=-2-0,4
0,25x=-2,4
x=-9,6

c)2,1-0,3x=0,4x
-0,3x-0,4x=-2,1
-0,7=-2,1
x=3

d)w tym przykładzie jakiś chyba błąd dwa razy = jest
-1,5x-3=0,2x=6


Zad.2.Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
x+15=70
x=55

b)Liczba 78 jest 2 razy większa od liczby x.
2x=78
x=39

c)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12/
x/3=12
x=36

d)Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x+1 są równe.
5+x=2(x+1)
5+x=2x+2
x-2x=2-5
-x=-3
x=3
2010-02-28T13:35:12+01:00
Zad.1.Rozwiąż równania:
a) 0,2x+0,3=-0,5
0,2 x + 0,5 x= - 0,3
0,7 x = - 0,3/0,7
x = -0,43
b)0,4+0,25x=-2
0,25 x = -0,4 -2
0,25x = -2,4/0,25
x = -9,6
c)2,1-0,3x=0,4x
-0,3 x - 0,4x = -2,1
-0,7x = -2,1/-0,7
x = 3
d)-1,5x-3=0,
-1,5x = 3/-1,5
x = -2
e) 2x=6/2
x = 3
Zad.2.Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
x + 15 = 70
x = 70 - 15
x = 55
b)Liczba 78 jest 2 razy większa od liczby x.
2x = 78/2
x = 39

c)Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12/
3x = 12/3
x = 4
d)Liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x+1 są równe.
5x = 2(x+1)
5x = 2x + 1
5x-2x = 1
3x= 1/3
x = 1/3