Zwierciadło wody płynącej w kanale ma szerokość 2m, a największa głębokość wynosi 0,5m. Oblicz średnicę kanału. Zadanie jest trune, potrzebuję rysonek pomocniczy i obliczenia (zadanie ma być rozwiązane za podstawie twierdzenia Pitagorasa)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:33:11+01:00
R^2=1^2+(r-0,5)^2
r^2=1+r^2-r+0,25
r=1,25m
srednica to 2 r = 1,25*2=2,5m
21 4 21