Powierzchnię kwadratowego placu o boku długości 10 m zajął letni ogródek z lodami otoczony chodnikiem o szerokości 1 m. Chodnik okazał się zbyt wąski i należało go poszerzyć (kosztem ogródka) do szerokości 1,5 m. O ile procent zmniejszyła się powierzchnia ogródka z lodami?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T13:35:35+01:00
Powierzchnia ogródka z lodami miała :
a²=10²=100m²

teraz jest kwadratem o boku 9m
a²=9²=81m²

100m²=100%
81m²=x %
.............
x=81×100:100
x=81%

100%-81%=19%
odp. powierzchnia ogródka zmniejszyła się o 19%
7 3 7