1.Narysuj i opisz budowę komórki zwierzęcej.
2.Wymień rodzaje tkanek zwierzęcych oraz opisz budowę (cechy charakterystyczne),funkcje i rozmieszczenie tkanek nabłonkowych.
3.Narysuj i opisz budowę stawu
4.Wymień co najmniej 5 funkcji skóry.
5.Opisz budowę układu pokarmowego (schemat).
6.Wyjaśnij co to jest doping w sporcie i jego uboczne skutki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T14:27:11+01:00
1.Narysuj i opisz budowę komórki zwierzęcej
http://www.komorkabio.republika.pl/garfika/komzwierzeca.jpg
zdjęcie tej komórki
BUDOWA:Typowa komórka zwierzęca otoczona jest cienka błoną plazmatyczną,wewnątrz której znajduje się galaretowata cytoplazma i około tuzina organelli. Najlepszym przykładem takiej komórki jest komórka wątrobowa. Każda komórka wątrobowa ma około dziesięciu do dwudziestu mikronów przekroju. Zawiera większość głównych organelli, a jej podstawowym zadaniem jest przeprowadzanie komplikowanych reakcji chemicznych, związanych z trawieniem pokarmu i odzyskiwaniem składników odżywczych.
2.Wymień rodzaje tkanek zwierzęcych oraz opisz budowę,funkcje i rozmieszczenie tkanek nabłonkowych.
Rodzaje tkanek zwierzęcych:
*Tkanka nabłonkowa
-nabłonek jednowarstwowy
-nabłonek wielowarstwowy
*Tkanka łączna
-właściwa
-oporowa
-kostna
*Krew Limfa i Hemolimfa
*Tkanka mięśniowa:
-poprzecznie prążkowana
-gładka
*Tkanka nerwowa i glejowa
TKANKA NABŁONKOWA:
Budowa:
Komórki tkanki nabłonkowej stanowią główna masę nabłonka. Ściśle przylegają one do leżącej poniżej błony podstawnej lub otaczającej substancji pozakomórkowej. Komórki nabłonka połączone są specjalnymi złączami, a czasem granica między nimi całkowicie znika i powstaje tzw. syncycjum. Komórki przylegają do siebie ściśle dzięki mechanizmom łączącym cytoszkielety sąsiadujących komórek.
Funkcja:
Nabłonek pełni przede wszystkim funkcje ochronną, ale pełni tez wiele innych funkcji m.in. bierze udział we wchłanianiu pokarmu, w wymianie gazów i wydalaniu.
Rozmieszczenie:
przewód pokarmowy,wnętrze nosa,tchawica,jelita,jajniki,jądra.
3.Narysuj i opisz budowę stawu.
rysunek: http://www.zdrowie.med.pl/reumatyzm/pic/2.gif
BUDOWA:
Staw to połączenie dwóch lub więcej końców kości. Końce kości pokryte są specjalną tkanką- chrząstką stawową, która umożliwia gładkie przesuwanie kości i chroni je przed ścieraniem.Staw otoczony jest torebka stawową.Torebka stawowa jest wyścielona od wewnątrz błoną maziówkową.Torebkę stawową wypełnia płyn stawowy produkowany przez tę błonę.Końce kości połączone są więzadłami,przebiegającymi wewnątrz i na zewnątrz stawu.
4.Wymień co najmniej 5 funkcji skóry:
-chroni przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym
-reguluje zawartość wody i składników mineralnych w organizmie
-stanowi barierę mikrobiologiczną dla naszego organizmu
-dzięki niej odczuwamy taki wrażenia jak ból, ciepło, zimno, dotyk, ucisk
-w niej powstaje witamina D.
5. Opisz budowę układu pokarmowego
Strona ze schematem:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Digestive_system_diagram_pl.svg?filetimestamp=20071003110036
6.Wyjaśnij co to jest doping w sporcie i jego skutki uboczne.
Doping: to sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny, naturalny trening. Obecnie za doping uważa się medyczne metody, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które zostały oficjalnie zabronione.
Skutki uboczne:jest on często szkodliwy dla zdrowia, czasami może wywołać kalectwo lub śmierć, szczególnie jeżeli jest stosowany nieostrożnie, bez naukowych podstaw.
2 3 2