Odpowiedzi

2009-10-18T22:02:35+02:00
Organizacja to złożona całość zdolna realizować swoje cele dzięki współdziałaniu w samej
organizacji oraz z elementami jej otoczenia.
Cele organizacji wyznaczają jej główny kierunek działania, z uwzględnieniem roli organizacji (miejsce w społeczeństwie, ogólnie określona działalność, którą może wykonywać wśród innych organizacji tego typu), misję (patrz wyżej) i zadania. Formułowanie celów organizacji jest etapem w procesie planowania strategicznego.