1.Obwód prostokąta ma 24 cm.Jeden z boków jest o 2cm dłuższy od drugiego. Oblicz pole tego prostokąta.
2.W trójkącie każdy następny kąt jest mniejszy o 30stopni
od poprzedniego. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

Zróbcie to proporcjami ;)

2

Odpowiedzi

2010-02-28T13:53:05+01:00
1.Obwód prostokąta ma 24 cm.Jeden z boków jest o 2cm dłuższy od drugiego. Oblicz pole tego prostokąta.


x - krótszy bok prostokąta ---> 5
x+2 - dłuższy bok prostokąta ---->7
2x + 2(x+2) - obwód prostokąta
24 - obwód prostokąta

2x + 2(x+2) = 24
2x + 2x + 4 = 24
4x = 24 - 4
4x=20/:4
x = 52.W trójkącie każdy następny kąt jest mniejszy o 30stopni
od poprzedniego. Oblicz miary kątów tego trójkąta.


x - pierwszy kąt --->30
x+30 - drugi kąt --->60
x+30+30 - trzeci kąt --->90
x+x+30+x+30+30 = suma miar kątów
180 - suma miar kątów

x+x+30+x+30+30 = 180
3x + 90 = 180
3x = 180 - 90
3x = 90
x=30
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T13:54:49+01:00
Nie wiem jak to zrobić proporcjami, ale na pewno znacznie lepiej podstawiać wzory (uniwersalne).
1.
Obw= 2a + 2b
24cm= 2(b + 2cm) + 2b
24cm= 4cm + 4b
20cm= 4b
b = 5cm
a = 5cm + 2cm

P= 5cm * 7cm
P= 35cm²

2.
kąty tego trójkąta: x; x+30°; x + 30° + 30°

180° = (x) + (x+30°) + (x + 30° + 30°)
180° = 3x + 90°
90° = 3x
x = 30°

Odp. Kąty tego trójkąta mają miary: 30°; 60°; 90°