1.oblicz stopnie utlenienia krzemu w zwiazkach
KALSi₃O₈
H₄Al₂Si₂O₉
CaMg₃Si₄O₁₂

2.które z wymienionych związków zawierają 2 atomy tego samego pierwiastka o różnym stopniu utlenienia
K₂Cr₂O₇
Fe₃O₄
H₄P₂O₇
Na₂S₂O₃
Pb₃O₄

3.wskaż reduktor i utleniacz i ułóż równania połówkowe
Su⁺⁴+Fe->Su⁺²+Fe⁺²

1

Odpowiedzi

2010-03-01T09:18:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
KALSi₃O₈---------(+IV)
H₄Al₂Si₂O₉-------(+IV)
CaMg₃Si₄O₁₂-----(+IV)

2.
Fe₃O₄--------Fe(+II) i 2Fe(+III)
Na₂S₂O₃------S(-II) i S(+VI)
Pb₃O₄--------2Pb(+II) i Pb(+IV)

3.
Sn⁺⁴+Fe->Sn⁺²+Fe⁺²
Reduktor: Fe
Utleniacz: Su⁺⁴

Sn⁺⁴ +2e----->Sn⁺²
Fe------>Fe⁺² + 2e