1.Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego.:
a) różnicę liczby a oraz sumy liczb - b i c
b) sumę trzech licz, z których pierwsza jest równa x ,a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej
c)podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b
d)iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnicę.
e)sześcian różnicy licz a i b
f)iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę.
g)sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T14:02:36+01:00
A) a-(b+c)
b) x+(x-5)+(x-10)
c) 2[(a^2)-(b^2)]
d) (x*6)/(x-6)
e) (a-b)^3
f) (-3-m)/(-3+m)
g) n+(n+1)+(n+2)