Napisz liczbę trzycyfrową , której cyfrą setek jest x , cyfra dziesiątek stanowi trzecią część cyfry setek , a cyfra jedności jest trzy razy większa od cyfry setek. określ dla jakich wartości zmiennej x istnieją rozwiązania tego zadania . podaj wszystkie rozwiązania

1

Odpowiedzi

2010-02-28T14:06:47+01:00
X∈{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
x setki
x/3 -dziesiatki
x*3 - jednosci
x x/3 x*3
wybieramy możliwe liczby x:
Liczba x musi być podzielna przez 3 więc x może być równy 3 lub 6 lub 9
liczba x musi być mniejsza bądź równa 9 bo x należy do cyfr
sprawdzam możliwe rozwiązenie dla trójki:
x=3 x/3=3/3=1 x*3=3*3=9
czyli szukana cyfrą x jest 3 a szukaną liczbą 319
6 2 6