Odpowiedzi

2010-02-28T14:03:05+01:00
2010-02-28T14:04:53+01:00
Wieża ma średnicę 10m. Oblicz ile co najmniej dorosłych osób o rozpiętości ramion 1.5 m może ją objąć?

d = 2r = 10 m
r = 5 m
x + ? - lość osób
Obliczam obwód wieży
O = 2*π*r
O = 2*π*5m
O = 10*π m
O ≈ 31,4 m

Obliczam ilość osób o rozpiętości ramion 1.5 m aby objąć więę
x = 31,4 : 1,5m
x = 20,93 osób
x = 21 osób
Wieżę może objąc 21 osób
2010-02-28T14:26:46+01:00
Ob = 2 pi R
Ob= 2 pi 5 = 10 pi = 10*3,14=31,4

31,5/1,5=20,93333

więc 21 osób