Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T14:13:47+01:00
Na wykonanie siatki jednego sześcianu zużyto 864 cm² kartonu.
Jaka jest objętość pięciu sześcianów wykonanych z takich siatek?

P1 = 864 cm² - pole powierzcni 1 szescianu
a - bok szecianu
V 5 =? - objetość 5 takich szescianów

1/ Obliczam bok a 1 szescianu
P1 = 864 cm²
P1 = 6*a²
6*a² = 864 cm²
a² = 864 cm² : 6
a² = 144 cm²
a = √ 144
a = 12 cm

2. Obliczam objętość 5-ciu takich szescianów
V5 = 5* a³
V5 = 5*(12cm)³
V5 = 5*1728 cm³
V5 = 8640 cm³
V5 = 8,64 dm³

Odp. Objętość 5-ciu takich sześcianów wynosi 8640 cm³ = 8,64 dm³
14 5 14