Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T14:16:39+01:00
BOHATEROWIE:
Uczniowie
- Ciamcia- Marcin Ciamciara, narrator
- Zasępa- kolega Ciamciary
- Słaby- Słabiszewski
- Pędzel- Józio Pędzelkiweicz. posiadacz motoroweru
- Szekspir- Juliusz Lepki, sprzedał uczniom Sposób na Alcybiadesa
- Babinicz- twierdził, że sposób to własnie nauka

Nauczyciele:
- Dyr- dyrektor liceum
- pan Żwaczek- wychowawca chłopców, nauczyciel języka polskiego
- Alcybiades- Tymoteusz Misiak, nauczyciel historii
- pan Farfala- nauczyciel chemii
- pani Kalino- nauczycielka geografii
- Ejdziatowicz, zwany "Dziadzia"- nayczycilka matematyki
- pani Więckowska- szkolna woźna
- pani Lilkowska- była wychowawczyni VIIIa

CHARAKTERYSTYKA UCZNIÓW KLASY VIIIa:
Uczniowie klasy VIIIa Liceum im. Samuela Lindego w opinii swych pedagogów byli zdolni, ale leniwi, dlatego ci nie lubili lekcji z nimi. Przebiegli i chytrzy chłopcy, chcąc miec omfort przechodzenia z klasy do klasy bez większego wysiłku, poszukiwali sposobu na nauczycieli. Działali zdecydowanie, by osiągnąc zamierzony cel i byli zdolni do poświęceń. Podczas realizacji swych zamierzeń wykazali się obrotnością, przedsiębierczością oraz zgodnością w działanu. Nie przewidzieli jednak,że trafią na godnego przeciwnika (starszego kolegę, Szekspira), który sprzedał im Sposób, wciągając ich w chytrą pułapkę. Kupując go, wykazali sie naiwnością. W rezultacie zostali zmuszeni do solidnegi samokształcenia, dali dowód swej pracowitości, a także pomysłowości, np. w obmyślaniu metod i tematów zagadywania profesorów. Potrafili też byc ambitni, podejmując się zadania oprowadzenia wycieczki, pomimo tego, że nie wierzyli w siebie. Z powodu swej nieuczciwosci mieli później wyrzuty sumienia. Byli wrażliwi, o czym świadczy sen Ciamciary. W rezultacie klasa, która nie rokowała nadziei, pokazała swa wartośc i stała sie oczkiem w głowie nauczycieli.
12 4 12