Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T08:02:48+01:00
Naturalne zagrożenia dla raf koralowych:
- ataki huraganów,
- zwiększenie populacji rozgwiazd,
- organizmy żywiące się koralowcami np. jeże morskie, ślimaki, gąbki,
- niektóre rodzaje ryb np. nagozęby.

Zagrożenia wynikające z działalności człowieka:
- ścieki komunalne i przemysłowe,
- wycieki ropy naftowej,
- pogłębianie dna na szlakach morskich,
- nadmierne kolekcjonowanie przez ludzi wielu gatunków raf,