Prosze o przetumaczenie togo tekstu na angielski.

Józef Hofman - żył w latach 1876-1957. Amerykański pianista, kompozytor, także wynalazca, pochodzenia polskiego. Jeden z najwybitniejszych pianistów XX wieku. Jest autorem m.in. wycieraczek szyb samochodowych i resorów. Józef Hofmann miał niezwykłe, u artystów zainteresowania techniczne. opatentował ponad 70 wynalazków, m.in. wycieraczki do szyb samochodowych, resory samochodowe, spinacz biurowy.


Kazimierz Prószyński – (1875-1945)skonstruował pierwszą na świecie kamerę filmową. Dzięki jego wynalazkowi powstała pierwsza lotnicza kronika wojenna (1918 rok).

2

Odpowiedzi

2010-02-28T14:11:36+01:00
Jozef Hofman - lived from 1876-1957. American pianist, composer, and inventor, of Polish origin. One of the greatest pianists of the twentieth century. He is the author, inter alia, windscreen wipers and car springs. Josef Hofmann was unusual, with artists technical interest. patented over 70 inventions, including wiper ...
2010-02-28T15:36:10+01:00
Józef Hofman - 1876 lived in years - 1957. American pianist, composer, also an inventor, of Polish origin. One of the most outstanding pianists of the 20th century. He is an author among others of doormats of car panes and springs. Józef Hofmann had unusual, at artists of the interest technical. patented above 70 inventions, among others doormats to car panes, car springs, clip.

Kazimierz Prószyński – (1875 - 1945) constructed first on world film camera. Thanks to his invention the first air war chronicle arose (1918).