Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-18T22:51:36+02:00
3√521×80√736÷914=3*80√(521*736):914
=240√(383456):914=240√(2*2*2*2*2*23*521):914
=240*2*2√(23966):914=960√(23966):914=(960/914)√(23966)=(480/457)√(23966)≈1,05√(23966)≈1,05*154,81=162,5505≈162,55
2009-10-18T22:57:35+02:00
3√521×80√736÷914 = 3√521 * 80√16*46 ÷ 914= 3√521 * 80*4√46 ÷ 914 = 3√521 * 320√46 ÷ 914 = 320*3√46*521 ÷ 914 = 960√23966 ÷ 914

w przybliżeniu ≈960*155 ÷ 914 ≈148800 ÷ 914 ≈ 162,80

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T23:08:46+02:00
Korzystasz z prawa na pierwiastkach-jezeli jest tej samej potęgi to liczby stojące przed pierwiastkiem mnożysz a te pod pierwiastkiem też mnożysz i wstawiasz pod pierwiastek czyli u ciebie =240√383456 ÷ 914 =240√2²×2²×2×23×521 [to wszystko pod pierwiastkiem było a za pierwiastkiem ÷914=240×2×2√2×23×521 za pierwiastkiem ÷914=960√2×23×521÷914=960√2×23×521÷√835396 { te 914 zamieniono na pierwiastek =960√2×23×521 ÷√4×208849=960√23966÷2√208849=480√²³⁹⁶⁶÷457 =480/457√23966 znak / to kreska ułamkowa-pozdrawiam