Obilcz wartosci liczbowe wyrazen:
a.2[4x-(4y+3x)]-4[3x-(2x-3y)]=
dla x=-3.5 i y =piec szóstych.
b.a-2(b-1)+2[-5(a+1)-0,5a]+2b=
dla a = cztery piate i b=jedna czwarta
c.3x-2(-5+y)-5[-3x+2(y-1)]-10(5y-4)=
dla x=- jedna trzecia i y= -4 .
PROSZE POMUSCIE MAM TO NA JUTRO

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T14:25:57+01:00
A.2[4x-(4y+3x)]-4[3x-(2x-3y)]=
= 2[4x-4y-3x]-4[3x-2x+3y]=
=2[x-4y]-4[x+3y]=
=2x-8y-4x+12y = -2x+4y

dla x=-3.5 i y =piec szóstych.
-2x+4y = -2 * (-3.5) + 4 * ⁵/₆ = 7+ ¹⁰/₃ = 7+3⅓ = 10⅓

b.a-2(b-1)+2[-5(a+1)-0,5a]+2b=
=a-2b+2+2[-5a-5+0,5a]+2b=
=a-2b+2+2[-4,5a-5] +2b=
=a-2b+2-9a-10+2b=
=-8a-8

dla a = cztery piate i b=jedna czwarta
-8a-8 = -8 * ⁴/₅ -8 = -³²/₅ -8 = -6²/₅ - 8 = -14 ²/₅

c.3x-2(-5+y)-5[-3x+2(y-1)]-10(5y-4)=
=3x+10-2y-5[-3x+2y+2]-50y+40=
=3x+10-2y+15x-10y-10-50y+40=
=18x-62y+40

dla x=- jedna trzecia i y= -4 .
18x-62y+40= 18* (-⅓)-62* (-4) +40 = -6+248+40 = 282