Rozpoznaj nazwę formy ukształtowania dna oceanów..po opisach

wielki podwodny łańcuch górski, wznoszący się ponad dno basenów oceanicznych - .....

wydłużone, wąskie i bardzo głębokie obniżenie dna oceanicznego - ....

rozległe obniżenie dna oceanicznego na głębokość od 3000 do 6000m. - ....

płaska część kontynentu zalana przez morze, sięgająca do średniej głębokości 200m. -....

fragment dna oceanicznego stromo schodzący do głebokości 3000m. -....

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-08-09T19:52:26+02:00

1. Grzbiet oceaniczny

2. Rów oceaniczny

3. Właściwe dno oceaniczne

4. Szelf

5. Skłon kontynentalny wraz z jego podnóżem

47 3 47