1.jak zostać rycerzem ???( nie kopiować! )
2. co to jest powieść historyczna - wymień postaci:
zdarzenia z tekstu "W poczuciu szlacheckiego obowiązku"
3.w jakich utworach spotkałeś się z retrospekcją- co ona oznacza?
4. cechy ballady
5. cechy baśni
6.cechy legendy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T17:30:47+01:00
1.aby zostać rycerzem czeba się zachoeywać szlachetnie,pomagać innym ludzią.
2.Powieśc w której fakty historyczne sa łoczone z fikcją literacką.Postacie fikcyjne:zagłoba i hossing kettling .
3.Retrospekcja to przywoływanie w utworze wydarzeń wcześniejszych od chwili,w której rozgrywa sie akcja.taki utwór to np.Adam Mickiewicz "Powrót taty".
4.Wierszowana opowieść, łącząca w sobie cechy liryki, epiki i dramatu.
5.Dominują w niej elementy fantastyki; opowiada o siłach nadprzyrodzonych, cudownych zdarzeniach, nadnaturalnych postaciach i zjawiskach. Jedną z ważniejszych cech baśni jest nieokreślony czas i miejsce akcji. Zawiera ludową mądrość, przedstawia wierzenia ludowe i magiczne; baśń może być osnuta na podaniach, legendach.
6.opowieść posługująca się elementami niezwykłości oraz cudowności, związanej z życiem świętych i męczenników. Informuje o powstaniu jakiegoś miasta lub państwa, zawiera zdarzenia historyczne, najczęściej występuje w niej jakiś bohater lub rycerz.

Napisałam tak jak miało być więc proszę o punkty:)
1 5 1