Odpowiedzi

2010-02-28T14:38:27+01:00
Ogół zmian, jakie zachodziły w historii organizmów na Ziemi od momentu pojawienia się życia do chwili obecnej. Obejmuje zmiany właściwości organizmów, powstawanie nowych grup taksonomicznych oraz ich wymieranie. Ewolucja jest procesem złożonym, wypadkową współdziałania wielu czynników. Zgodnie ze współczesnymi poglądami głównym czynnikiem ewolucji jest dobór naturalny, choć uznaje się, że wpływ na przebieg ewolucji miały również czynniki losowe.
2010-02-28T16:39:36+01:00
1.ewolucje akrobatyczne , taneczne ( ruchy skomplikowane,
łamańce ),np. wykonać karkołomną ewolucję,
2.ewolucje lotnicze ,powietrzne ( akrobacje lotnicze ),
3.ewolucja gatunków ( przechodzenie gatunków macierzystych w pochodne,tworzące z poprzednimi nieprzerwany ciąg rozwojowy) - teoria ewolucji,
4.ewolucja pojęć ( rozwój, postęp),
ewolucja społeczna.
Na podstawie "Słownika frazeologicznego języka polskiego"
STANISŁAWA SKORUPKI WP.W -wa 1989, s.216.