Prosze o wypelnienie tabelki z obliczeniami jak wyliczyliście n, czyli liczbe moli....bo za nic mi to nie wychodzi.......prosze o predkosc i pisanie osob doświadczonych...zadanie nie jest trudne, i nie jest zbyt pracochlonne...dam naj pierwszemu kto obliczy poprawnie z pokazaniem jak policzył n-liczba moli..

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T15:05:11+01:00
Wyliczyłaś masę cząsteczkową Fe₂(SO₄)₃, która wynosi 400g. Rozpiszę to jak powinno być policzone:
Poszczególne masy:
Fe= 56u
S=32
O= 16
Liczymy wszystkie atomy pierwiastków i sumujemy ich masy czyli,
(z budowy cząsteczki):
2 atomy żelaza,bo Fe₂ = 2×56=112u
3 atomy siarki( mały indeks dolny za nawiasem dotyczy wszystkich pierwiastków znajdujących się w tym nawiasie) 3 × 32 =96u
12 atomów tlenu ( wewnątrz nawiasu mamy przy tlenie małą czwórkę,która mówi nam,że są 4 atomy tlenu,ale poza nawiasem jest jeszcze trójka,którą trzeba pomnożyć przez czwórkę znajdującą się w nawiasie, taka jest zasada. W sumie daje mam to 12 atomów tlenu, które mnożymy przez jego masę atomową) 12×16=192u
Teraz wszystko sumujemy:
M (masa) Fe₂(SO₄)₃= 112 + 96 + 192= 400
Dotąd wszystko jasne, mam nadzieję :)
Po reakcji otrzymałaś: Fe₂S₃ i 6 O₂ , w pierwszym związku masz 2 atomy żelaza( przy liczeniu mnożysz masę atomową żelaza przez 2) i 3 atomy siarki ( przy liczeniu mnożysz masę atomową siarki przez 3). Tlenu otrzymaliśmy 12 atomów. Dużą 6 przed tlenem mnożysz przez małą dwójkę u dołu , wychodzi 12 i te 12 atomów mnożymy przez masę atomową tlenu czyli 16 u.

Inny przykład:
4 H₂SO₄- duża 4 przed cząsteczką dotyczy wszystkich pierwiastków,ale przy wodorze i tlenie są jeszcze małe indeksy dolne, które przy liczeniu masy mnożymy przez tą dużą czwórkę stojącą przed cząsteczką i uzyskujemy: 8 atomów wodoru( bo 4× ₂)
i mnożymy to przez masę atomową wodoru (1u) oraz 16 atomów tlenu( bo 4 × ₄) i mnożymy to przez masę atomową tlenu (16u)
siarki jest 4 atomy ( bierzemy pod uwagę tą 4 przed całą cząsteczką)

3H₂= 6 atomów wodoru × masa atomowa wodoru
To skomplikujemy jeszcze bardziej...
3 Ca₃(PO₄)₂
liczymy atomy:
9 Ca -bo 3 × Ca ₃
6 P -bo 3 ×(P) ₂
24 O - bo 3 × (O₄)₂= 3 × 8

Jak jeszcze coś niejasne ,to pisz :)
1 5 1