Egzamin testowy składał się z 20 zadań. Za każde poprawne rozwiązanie zadania uczeń otrzymywał 2 punkty, a tracił 1 punkt za każde źle rozwiązane lub nierozwiązane zadanie. Po sprawdzeniu okazało się, że uczeń otrzymał 16 punktów. Ile zadań uczeń rozwiązał poprawnie.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T14:30:16+01:00
2 x 20=40 pkt można zdobyć
40-16=24 pkt-odpowiedzi błędne
50-24=26
26:2=13
Odp.Uczeń rozwiązał poprawnie 13 zadań.