Zadanie 1.
Obwód prostokąta w którym jeden bok jest o 1 dłuższy od drugiego jest równy √196. Oblicz długość przekątnej tego boku.

Zadanie2.
Jeden bok prostokąta ma długość równą |-8 ; 125 + 2/16|, a stosunek długości drugiego boku do długości przekątnej równe są 1/3. Oblicz długość przekątnej prostokąta.

Zadanie 3.
Różnica długości 2 boków prostokąta wynosi 2 <-[do potęgi 2] . a ich stosunek jest równy 1 1/2 . Oblicz długość przekątnej tego prostokąta .

[Proszę zapiszcie wszystkie obliczenia.]

1

Odpowiedzi

2010-02-28T14:37:50+01:00
1.
ob=√196 = 14
a=3
b=4

przekątna = a kwadrat + b kwadrat = c kwadrat
9+16=25