Odpowiedzi

2009-10-18T23:49:32+02:00
Kreon jest władcą Teb, mężem Eurydyki i ojcem Hajmona. Jego siostrą była Jokasta, która poślubiła nieświadomie swojego syna Edypa. Kiedy Edyp opuścił miasto, zostawiając tron tebański swoim dwóm synom ; Eteoklesowi i Polinejkesowi. Bracia mieli dzielić się władzą i zmieniać się co roku na tronie Teb. Jednak Eteokles nie chciał jednak oddać władzy bratu, wówczas Polinejkes najechał na rodzinny gród wraz z władcami ościennych krain. W walce zginęli obaj bracia, wówczas na tronie zasiadł Kreon, który uznał Polinejkesa zdrajcą, zakazując urządzenia mu pogrzebu. Uważał, że taką decyzją wzmocni swój autorytet. Ogłosił, że każdy, kto nie usłucha jego zakazu poniesie karę. Kiedy okazało się, że Antygona, jego siostrzenica, pochowała ciało brata mimo zakazu króla, Kreon wie że musi trzymać się swoich postanowień nie oglądając się na więzy krwi, jakie łączą go z córką Jokasty. W innym wypadku okazałby się niesprawiedliwym władcą, który nie jest królem obiektywnym. Kreon uważał, że najważniejszy jest porządek w kraju, który może być zachowany tylko wtedy, gdy władza królewska jest silna, nieuległa i autorytarna.
Nie daje się przekonać Hajmonowi, który kocha Antygonę i dlatego chce wymóc na swoim rodzicielu zmianę decyzji. Kreon nie może znieść faktu, że ktoś nie respektuje jego decyzji, twierdzi, że państwo należy do władcy, toteż poddani powinni być posłuszni.
Chce być przede wszystkim dobrym i sprawiedliwym władca, który nie kieruje się uczuciami, ale rozsądkiem. Niestety zamiast sprawiedliwym królem okazuje się tyranem, którego zaślepiła władza. Zapomniał, że prawa ludzkie są podrzędne w stosunku do praw boskich, którym się sprzeciwił nie pozwalając na pochówek brata Antygony.
W końcu groźba plag i śmierci pierworodnego, powoduje, że Kreon zmienia zdanie i pozwala na pogrzeb Polinika, nakazuje również uwolnić uwięzioną Antygonę. Jest już jednak zbyt późno; gdyż dziewczyna wiesza się, a śmierć ta pociągnęła za sobą kolejne dwie: Hajmona i Eurydyki. Kreon został zupełnie sam, opuszczony i poniżony przez bogów, którym się sprzeciwił.
20 4 20