Zad.1.
Cenę pewnego towaru podwyższono najpierw o 20%, a potem jeszcze o 10%. Rzeczywista podwyżka w procentach wynosiła:
A. 20%
B. 30%
C. 32%
D. 34%

Zad.2.
Trzecia część liczby 9 do potęgi 33 wynosi:
A. 3 do potęgi 65
B. 3 do potęgi 33
C. 3 do potęgi 11
D. 9 do potęgi 11

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-01T00:05:20+01:00
Zad.1.
Cenę pewnego towaru podwyższono najpierw o 20%, a potem jeszcze o 10%. Rzeczywista podwyżka w procentach wynosiła:
x - cena towaru
x + 20%x + 10% (x + 20%x) = x + 0,2x + 0,1(x + 0,2x) = x + 0,2x + 0,1x + 0,02x = 1,32x = 132%x

132% - 100% = 32%
Odp. C

Zad.2.
Trzecia część liczby 9 do potęgi 33 wynosi:

⅓*9³³ = ⅓*(3²)³³ = ⅓*3⁶⁶ = ⅓*3*3⁶⁵ = 3⁶⁵
Odp. A

7 4 7